Etická linka

Tato aplikace slouží k podávání oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému OLMAN na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a příslušných prováděcích právních předpisů.

Etická linka je řešena tak, aby zajistila anonymitu oznamovatele a zajišťovala jeho ochranu před postihem, diskriminací či jinými odvetnými opatřeními. Oznamovatelem (whistleblower) může být zaměstnanec, zákazník, obchodní partner nebo třetí osoba/veřejnost, která učiní oznámení nebo sdělí své obavy o podezření z nekalého jednání. Aplikace etická linka umožňuje podat podnět zcela anonymně i bez zadání kontaktních údajů.

Všechna oznámení učiněná jejím prostřednictvím jsou objektivně a nezávisle prošetřena útvarem audit a compliance. Na základě zjištěných skutečností jsou přijímána nápravná opatření.

Zde můžete nahlásit nekorektní, neetické či protiprávní jednání.

Zde si můžete zkontrolovat stav Vašeho oznámení